โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา