โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559