โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559